إشارات المرام من عبارات الإمام

زبان : عربی

ناشر : شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابي الحلبي و اولاده

سایر نویسندگان : نويسنده: بیاضی، احمد بن حسن - محقق: عبدالرزاق، یوسف

تعداد صفحات : [356]ص.

موضوعات مرتبط : کلام اشعری | کلام اهل سنت - قرن 11ق.

کتاب "إشارات المرام من عبارات الإمام" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه و درختواره کلام اسلامی 2

متن 847 عنوان کتاب در 1600 جلد،

متن 847 عنوان کتاب در 1600 جلد، مشتمل بر 298 رساله از آثار کلام اسلامی

42,000 تومان