الإمارة المزیدیة الأسدیة في الحلة

زبان : عربی

ناشر : نشر مورخ | کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

سایر نویسندگان : نويسنده: ناجی، عبدالجبار

تعداد صفحات : 416ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "الإمارة المزیدیة الأسدیة في الحلة " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه تاریخ تشیع

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی در موضوعات : باورهای اعتقادی شیعه امامیه، فرقه‌های شیعی، قبایل و خاندان‌های شیعی، جنبش‌ها و قیام‌های شیعی، دولت‌های شیعی، فرهنگ و تمدن شیعی، پراکندگی جغرافیایی شیعیان و ...

45,000 تومان