الأضداد

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الثقافة الدينية

سایر نویسندگان : نويسنده: ابو حاتم سجستانی، سهل بن محمد - محقق: ابوجری، محمد عودة - مصحح: عبدالتواب، رمضان -

تعداد صفحات : [248]ص.

موضوعات مرتبط : قرآن -- مسائل ادبی | قرآن -- مسائل لغوی

کتاب "الأضداد" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی 2

ارائه متن کامل 536 عنوان کتاب در 849 جلد به زبان عربی و فارسی،

شامل موضوعات: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، املاء و کتابت، عروض و قافیه

90,000 تومان

قاموس النور 3

فرهنگ واژگان عربی و فارسی

متن 141 عنوان کتاب در 382 جلد از منابع مهم لغوی عربی و فارسی و ...

90,000 تومان