اللباب في علل البناء و الإعراب

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الثقافة الدينية

سایر نویسندگان : محقق: عثمان، محمد - نويسنده: عکبری، عبدالله بن حسین

تعداد صفحات : 561ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - صرف و نحو - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "اللباب في علل البناء و الإعراب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 تومان