إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية

سایر نویسندگان : نويسنده: ابوشامه، عبدالرحمن بن اسماعیل - نويسنده: شاطبی، قاسم بن فیره - محقق: عوض، ابراهیم عطوه -

تعداد صفحات : 762ص.

موضوعات مرتبط : شاطبی، قاسم بن فیره، 538 - 590ق. حرز المعانی فی القراءات السبع | قرآن - قرائت - اختلاف | قرآن - قرائت - متون قدیمی تا قرن ۱۴ |

کتاب "إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه علوم قرآن (مشکاة الأنوار 2)

متن 681 عنوان کتاب در 903 جلد از منابع مهم در زمينه علوم قرآن، به زبان: عربی، فارسی و انگلیسی

متن 681 عنوان کتاب در 903 جلد از منابع مهم در زمينه علوم قرآن، به زبان: عربی، فارسی و انگلیسی

54,000 تومان

مشکات الانوار

نخستین کتابخانه جامع علوم قرآنی

502 عنوان كتاب در حدود ۶۰۰ جلد از منابع مهم فارسی و عربی علوم قرآنی، استخراج شرح حال تفسیری ۳۱۶۷ تن از مفسران در قالب ۳۵ نمایه از ۲۷ منبع و ...

تولید نسخه جدید