‏اصطلاحات پزشکی در فرهنگ نامه های کهن عربی پارسی

زبان : فارسی

ناشر : المعی

سایر نویسندگان : گردآورنده: پناهی، وجیهه - مقدمهنويس: محقق، مهدی

تعداد صفحات : 380ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - واژه نامه‏ها - عربی | پزشکی اسلامی - واژه نامه‏ها - فارسی | پزشکی سنتی - واژه نامه‏ها - عربی | پزشکی سنتی - واژه نامه‏ها - فارسی | زبان عربی - واژه نامه‎ها - فارسی | فارسی - واژه نامه‎ها - عربی

کتاب "‏اصطلاحات پزشکی در فرهنگ نامه های کهن عربی پارسی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

180,000 تومان