شاهنامه کامل فردوسی به نثر پارسی

زبان : فارسی

ناشر : روزگار

سایر نویسندگان : نويسنده: مهرآبادی، میترا

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : داستانهای کوتاه فارسی - قرن 14 | نثر فارسی - قرن 14

کتاب "شاهنامه کامل فردوسی به نثر پارسی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

شاهنامه فردوسی

بزرگترین نرم افزار چند رسانه ای شاهنامه فردوسی

روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر: ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی، شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی ،ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی با صدای خانم ورجی و ...

72,000 تومان