‏ارتداد؛ بازگشت به تاریکی

زبان : فارسی

ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

سایر نویسندگان : تهيه کننده: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز فرهنگ و معارف قرآن - نويسنده: صادقی فدکی، جعفر

تعداد صفحات : 364ص.

موضوعات مرتبط : ارتداد - جنبه های قرآنی

کتاب "‏ارتداد؛ بازگشت به تاریکی " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

36,000 تومان