‏الآحاد و المثاني

زبان :

ناشر : دار الراية

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن ابی عاصم، احمد بن عمرو - محقق: جوابره، باسم فیصل احمد

تعداد صفحات : 6ج.

موضوعات مرتبط : احادیث اهل سنت - قرن 3ق.

کتاب "‏الآحاد و المثاني" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع احادیث شیعه و اهل‌‌سنت 2

ارائه متن کامل 330 عنوان کتاب و رساله در 904 جلد از مهم‌ترین مصادر روایی

ارائه متن کامل 330 عنوان کتاب و رساله در 904 جلد از مهم‌ترین مصادر روایی اهل‌سنّت و شیعه به تفکیک مذاهب امامیه، زیدیه و اسماعیلیه تا پایان قرن پنجم

90,000 تومان