تلخیص کتاب دیپلماسی دفاعی در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

زبان :

ناشر : سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. انتشارات دفاع

سایر نویسندگان : خلاصه کننده: باقری، محمود - نويسنده: جعفری، اصغر - سایر: سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. دبیرخانه تبین اندیشه های دفاعی حضرت امام خمینی (ره) - خلاصه کننده: لطفی مرزناکی، رحمان

تعداد صفحات : 59ص.

موضوعات مرتبط : خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، 1318 - - دیدگاه درباره امنیت ملی | خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، 1318 - - دیدگاه درباره دفاع

کتاب "تلخیص کتاب دیپلماسی دفاعی در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای مد ظله العالی

ارائه متن 53 عنوان کتاب‌های مرجع؛

ارائه متن 53 عنوان کتاب‌های مرجع؛ مجموعه مقالات برگزیدهی همایش‌ها، نشریه علمی- تخصصی و ویژه‌نامه دبیرخانه دائمی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)

رایگان