ترتیب دیوان الشریف المرتضی

زبان :

ناشر : آستانة الرضوية المقدسة. مجمع البحوث الإسلامية

سایر نویسندگان : نويسنده: سید مرتضی، علی بن حسین - محقق: صفار، رشید - سایر: مرکز الموتمرات العلمیة و البحوث الحرة التابع لموسسة دار الحدیث -

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - قرن 5ق.

کتاب "ترتیب دیوان الشریف المرتضی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌ الهدی

سید مرتضی علم الهدی؛ مجموعه آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌ الهدی

متن 26 عنوان کتاب در 50 جلد از آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌الهدی به همراه کتب مرتبط با آثار ایشان، به زبان‌های عربی و فارسی، در موضوعاتی چون: فقه، اصول فقه، کلام شیعه و

54,000 تومان