چکیدۀ مقالات به سه زبان: فارسی، عربی و انگلیسی

زبان :

ناشر : آستان قدس رضوی. بنياد پژوهشهای اسلامى

سایر نویسندگان : مترجم: طباطبایی لطفی، عبد المجید - مترجم: عصامی، خلیل - سایر: مرکز همایش‎های علمی و پژوهش‎های آزاد دارالحدیث - سایر: کنگرهٔ بین المللی بزرگداشت هزارهٔ سید مرتضی علم الهدی (1398 :قم)

تعداد صفحات : 278، 141ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "چکیدۀ مقالات به سه زبان: فارسی، عربی و انگلیسی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌ الهدی

سید مرتضی علم الهدی؛ مجموعه آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌ الهدی

متن 26 عنوان کتاب در 50 جلد از آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌الهدی به همراه کتب مرتبط با آثار ایشان، به زبان‌های عربی و فارسی، در موضوعاتی چون: فقه، اصول فقه، کلام شیعه و

54,000 تومان