معرفی اجمالی کتابخانه میراث مکتوب

در این برنامه، امکان دسترسی به آثار مرکز پژوهشی میراث مکتوب، در محورهای: «همایشها و نکوداشتها»، «نسخه برگردانها»، «میراث ماوراء النهر»، «متن پژوهی و نسخه شناسی»، «متن شناسی»، «کتابشناسی»، «فهرست نسخه های خطّی»، «علوم و معارف اسلامی»، «علوم و فنون»، «زبان و ادبیات فارسی»، «زبان و ادبیات عربی»، «رسائل»، «جشن نامه ها»، «تاریخ و جغرافیا»، «ارج نامه ها» ، آماده گردیده است. محققان گرامی می توانند جهت سرعت بخشی به پژوهشهای خود، از طریق فهرست گزینشی برنامه، از جستجو در عنوان باب و سرفصل كتب بهره برده، تحقیقات خود را به گونه ای شایسته سامان ببخشند.

دربــاره کتابخانه میراث مکتوب

پاسداشت شایسته میراث اندیشمندان و آثار نفیس دانشمندان یک مرز و بوم، به معنای استواری بنای علمی و پیشرفت روزافزون آن ملت است. نظر به اهمیت این موضوع، «مرکز پژوهشی میراث مکتوب» ، به منظور حفظ میراث مکتوب بزرگان و فرهیختگان این سرزمین، اقدام به تولید نرم افزار وزین «کتابخانه میراث مکتوب» نموده و آن را جهت مطالعه علاقه مندان به مباحث علمی و معرفتی و نیز پژوهشگران علوم و معارف اسلامی، تقدیم داشته است.

در ادامه، به معرفی محتوا و امکانات این نرم افزار پرداخته می شود.

الف ـ محتوای برنامه :

در این برنامه، امکان دسترسی به آثار مرکز پژوهشی میراث مکتوب، در محورهای: «همایشها و نکوداشتها»، «نسخه برگردانها»، «میراث ماوراء النهر»، «متن پژوهی و نسخه شناسی»، «متن شناسی»، «کتابشناسی»، «فهرست نسخه های خطّی»، «علوم و معارف اسلامی»، «علوم و فنون»، «زبان و ادبیات فارسی»، «زبان و ادبیات عربی»، «رسائل»، «جشن نامه ها»، «تاریخ و جغرافیا»، «ارج نامه ها» ، آماده گردیده است. محققان گرامی می توانند جهت سرعت بخشی به پژوهشهای خود، از طریق فهرست گزینشی برنامه، از جستجو در عنوان باب و سرفصل كتب بهره برده، تحقیقات خود را به گونه ای شایسته سامان ببخشند.

ب ـ امكانات برنامه:

* نمايش متن

ـ دسترسي به متن و فهرست تمام آثار موجود در برنامه

ـ امكان انتخاب فهرست درختي و گزينشي و ارتباط آنها با متن، به همراه قابليت تطبیق دوسویه متن و فهرست

ـ قابليت انتخاب عنوان كتاب، جلد و صفحه به همراه امكان گسترده كردن صفحه متن و فهرست

ـ مقايسه دو متن از یک یا دو کتاب با یکدیگر به صورت همزمان

ـ محدود كردن دامنه متن و فهرست کتب به موارد دلخواه

ـ قابليت حفظ هر يك از متون یا فهرستهای انتخابی به طور مستقل، جهت دسترسي ‌آسان به آنها

* جستجو

ـ جستجوي ساده و پيشرفته در متن و فهرست كتب برنامه

ـ قابليت حفظ هر يك از جستجوهاي انجام ‌‌شده به طور مستقل، جهت دسترسي ‌آسان به آنها

ـ محدود کردن دامنه جستجو به متن یا متون دلخواه به همراه قابلیتهای ویژه

ـ فهرست‌ سازي توسط علائم عمومي جهت تهيه فهرستهاي پويا و متنوع از كلمات

* لغتنامه

ـ متن کامل چند دوره لغتنامه با امکان دسترسی به ريشه و مشتق کلمات

ـ ارتباط واژگان متون با لغتنامه های برنامه، جهت فهم آسان معنا

* پژوهش فعال

ـ ارتباط متن و فهرست كتب با بخشهاي دیگر برنامه، نظیر: نمايش، جستجو، قرآن، لغتنامه يا کتابنامه

ـ قابليت انتقال متن انتخابی به حافظه جانبی یا محیط Ms-word

* كتابشناسي يا كتابنامه

ـ دسترسي به اطلاعات مفيدي در باره نسخه شناسي هر يك از كتب

* يادداشت برداري

ـ امكان انتقال متن یا فهرست مورد نظر به قسمت یادداشت برنامه

ـ قابلیت ذخيره ‌سازي و ويرايش متن انتقالی در صفحه یادداشت

ـ انتقال متن از قسمت یادداشت به محيط Ms-word

* چاپ

ـ چاپ متن یا فهرست مورد نظر کاربر، به همراه قابليتهاي متعدد

* راهنما

ـ دسترسي به توضيحات مفيد در خصوص آشنايي بيشتر با قسمتهاي مختلف برنامه

* امكانات پژوهشي

ـ نمايه‌ گذاري، حاشيه نويسي، رنگي كردن و علامت گذاري در متن با هدف بازیابی سریعتر مطلب و ثبت اطلاعات بیشتر مربوط به متون برنامه

ـ امکان مدیریت قابلیتهای پژوهشی برنامه توسط کاربر

*امكانات جانبی

ـ دسترسي به چند نوع صفحه‌ كليد رايج و نيز چندين قلم نمايش جهت استفاده آسان از نرم افزار

ـ امكان مشخص كردن مسير براي ضبط پژوهشها به همراه قابليتهای متنوع

ـ قابلیت نمایش یا عدم نمایش اِعراب و سرصفحه در متون برنامه

درباره مرکز پژوهشی میراث مکتوب :

«العُلی مَحظورةٌ اِلّا عَلی/ مَن بَنی فَوق بناءِ السَلّفِ»؛ «ترقّی و تعالی [ در هیچ ملّت و جامعه ­ای] ممکن نیست، جز آنکه اساس [سازوکار خود] را بر پایه [اندیشه ­ها و دستاوردهای علمی] پیشینیان بنا نهد.» (قابوس­ نامه)

دریایی از فرهنگ پرمایه اسلام و ایران در نسخه­ های خطّی موج می ­زند؛ این نسخه­ ها، در حقیقت، «کارنامه دانشمندان و نوابغ بزرگ»، و «هویّت نامه» ما ایرانیان است. بر عهده هر نسلی می باشد که این میراث پرارج را پاس دارد و برای شناخت تاریخ، فرهنگ، ادب و سوابق علمی خود، به إحیا و بازسازی آن اهتمام ورزد. با همه کوششهایی که در سالهای اخیر برای شناسایی این ذخایر مکتوب، و پژوهش و بررسی در آنها انجام گرفته، و صدها کتاب و رساله ارزشمند انتشار یافته، هنوز کار ناکرده بسیار است و هزاران کتاب و رساله خطّی موجود در کتابخانه ­های داخلی و خارجی کشور، شناسانده و منتشر نشده اند. بسیاری از متون نیز، اگرچه بارها به طبع رسیده، اما با روش علمی سازگار نیست و به تحقیق و تصحیح مجدّد نیاز دارد.

با کمک «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «مرکز پژوهشی میراث مکتوب» در سال ۱۳۷۲ش، با هدف پشتیبانی از کوششهای محقّقان و مصحّحان، و إحیا و انتشار مهمترین آثار مکتوب فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی، با نام «دفتر نشر میراث مکتوب» تأسیس شد. پس از گذشت یک دهه فعالیّت، این مؤسسه، نخست، به «مرکز نشر میراث مکتوب»، و سپس در سال ۱۳۸۴ش، با دریافت مجوز تشکیل چهار گروه پژوهشی از «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، به «مرکز پژوهشی میراث مکتوب» تغییر نام داده، افزون بر کار نشر، به کار پژوهشی نیز رو آورد.

*گروه های پژوهشی مرکز :

۱. گروه متن شناسی و تصحیح متون؛

۲. گروه نسخه ­شناسی و فهرست­ نویسی؛

۳. گروه حوزه ایران فرهنگی؛

۴. گروه تاریخ علم.

*دستاوردها:

بخشی از دستاورد ۲۰ سال تلاش این مرکز، برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به شرح ذیل می باشد:

۱. تصحیح، چاپ و انتشار ۲۵۸ عنوان اثر در ۲۹۰ جلد؛

۲. انتشار ۵۱ شماره «آینه میراث»، مشتمل بر: ۱۹ شماره‌ ماهنامه (۱۳۷۷ ـ ۱۳۸۱ش)؛ ۲۴ شماره‌ فصلنامه‌ علمي‌ ـ ترويجي (۱۳۸۲ ـ ۱۳۸۷ش)؛ ۶ شماره دوفصلنامه علمی ـ ترویجی (۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۰ش). گفتنی می باشد، از شماره ۵۰، آینه میراث، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی گردیده است؛

۳. انتشار ۲۹ شماره «ضمیمه آینه میراث»؛

۴. انتشار ۵۳ شماره «دوماهنامه گزارش میراث» و ۳ شماره «ضمیمه گزارش میراث»؛

۵. انتشار «دوفصلنامه میراث علمی اسلام و ایران»؛

۶. انتشار ۱۱۱ عنوان «آثار میراثبان»؛

۷. برگزاری ۹۰ نشست و مجلس علمی «نقد و بررسی کتاب»؛

۸. برگزاری و شرکت در بیش از ۳۰ همایش «ملی و بین­ المللی»؛

۹. کسب بیش از ۸۰ عنوان «برگزیده و شایسته تقدیر» در «جشنواره ­ های داخلی و بین ­ المللی».

تعداد کتاب‌ها
201 عنوان کتاب
  • فارسی: 175
  • عربی: 39
  • انگلیسی: 4
  • فرانسوی: 2
ممکن است برخی کتاب ها چندزبانه باشند.
تعداد دیسک 1 DVD
نوع دیسک CD
تاریخ تولید
دارای نسخه شبکه ای @Ph.No
شناسه 053722 ـ 24312 ـ 8
فضای مورد نیاز
سیستم عامل ویندوز
تولید کننده
نوع نرم‌افزار معجم لفظی
زبان رابط کاربر
نسخه نرم‌افزار
حجم نرم‌افزار 1.31 گیگابایت
توضیحات نسخه
قابلیت ها
  • جستجو در عناوین باب و سرفصل كتب از طریق فهرست گزینشی
  • ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغت‌نامه، با امکان دسترسی به ريشه و مشتق کلمات
  • قابليت‌هاي پژوهشي، به همراه امكانات: يادداشت‌برداري، ذخيره‌سازي، ويرايش و چاپ متن
تگ ها نرم افزار اسلامی-نرم افزار-کتاب الکترونیکی-علوم اسلامی-نرم افزار نور-نرم افزار های نور-مرکز پژوهشی میراث مکتوب-آثار مکتوب-تاریخ-میراث تاریخی-میراث فرهنگی-متن شناسی-متون تاریخی-فرهنگ-تاریخ علم-نسخ خطی-میراث ماوراء النهر-علوم و فنون-متن پژوهی و نسخه شناسی-رسائل-تاریخ و جغرافیا-زبان و ادبیات فارسی-زبان و ادبیات عربی-جشن نامه ها-ارج نامه ها-فلسفه-کتابشناسی-عرفان-عرفان اسلامی-ادبیات فارسی-فقه-عقاید-کلام-معرفت-معرفت شناسی-کتابخانه-تحقیق-پایان نامه-نرم افزار پژوهشی-نرم افزار آموزشی-دانلود نرم افزار-دانلود کتاب

فهرست کتب

آثار احمدی (تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام)
نويسنده: استرآبادی، احمد بن حسن - نويسنده: دفتر نشر میراث مکتوب - نويسنده: محدث، میر هاشم -
اللغة : فارسی
الناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب | مرکز فرهنگی نشر قبله
احیای حکمت
مقدمه نويس: ابراهیمی دینانی، غلام حسین - نويسنده: علی قلی بن قرچغای خان - مصحح: فنا، فاطمه -
اللغة : فارسی
الناشر : احياء کتاب | مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
اخبار ولاة خراسان
نويسنده: سلامی، حسین بن احمد - مصحح: کاظم‌بیکی، محمدعلی
اللغة : فارسی
الناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
آداب المضيفين و زاد الآکلين
به کوشش: افشار، ایرج - نويسنده: سلطان محمود بن محمد
اللغة : فارسی
الناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
ارج نامه حبيب يغمايی
نويسنده: آل داود، علی
اللغة : فارسی
الناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
‏ارج نامه ذبیح الله صفا
نويسنده: آل داود، علی
اللغة : فارسی
الناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
‏ارج نامه غلامحسين يوسفی
نويسنده: یاحقی، محمدجعفر
اللغة : فارسی
الناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
‏ارج نامه محمد معين
نويسنده: غلامرضايي، محمد
اللغة : فارسی
الناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق
مصحح: عارف نو شاهی، رضا الله شاه - مقدمه نويس: عارف نو شاهی، رضا الله شاه - نويسنده: قلانسی نسفی، عبدالله بن محمد -
اللغة : فارسی
الناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
از نسخه‌های استانبول
نويسنده: عمادی حائری، محمد
اللغة : فارسی
الناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
‏استاد بشر
مترجم: امیری، مصطفی - گردآورنده: انواری، محمد جواد - گردآورنده: معصومی همدانی، حسین -
اللغة : فارسی
الناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
اسکندر نامه (بخش ختا)
به کوشش: ذکاوتی قراگزلو، علیرضا - نويسنده: منوچهر خان حکیم
اللغة : فارسی
الناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
وجّه الآخرين بكتابة نقودكم ودراساتكم وآرائكم لتحديد هذا المنتوج.

تم لهذا الإصدار إرسال 1 رأي.

علی حاجیان زاده

سلام و عرض ادب کتابخانۀ میراث مکتوب مدتی است که از دسترس خارجه اگر منعی نسبت به استفاده نیست بارگذاریِ دوباره اش زحمتِ چندانی نداره دریغ که چنین گنجینه ای با امکانِ جستجو از دسترس پژوهشگران خارج باشه

جواب المدير
مدير الموقع

فعلا مقدور است