إتحاف الوری بأخبار أم القری

زبان : عربی

ناشر : المملکة العربیة السعودیة. وزارة التعلیم العالي. جامعة أم القری

سایر نویسندگان : گردآورنده: أبوشادی، صادق البیلی - نويسنده: ابن فهد، عمر بن محمد - گردآورنده: سیداحمد، محمداسماعیل - محقق: شلتوت، فهیم محمد - محقق: علی باز، عبدالکریم -

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ | عربستان - تاریخ | مدینه - تاریخ | مکه - تاریخ

کتاب "إتحاف الوری بأخبار أم القری" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

27,000 تومان

جامع منابع تاریخ (نور السیره 3)

3396 جلد از متون اصلی و پژوهشی تاریخی

متن 1425 عنوان کتاب در 3396 جلد (مشتمل بر 49 رساله) از متون اصلی و پژوهشی تاریخی و علوم مرتبط به آن به همراه تاریخنامه، تبارنامه

90,000 تومان

جامع منابع تاریخ (نور السیره 3) به همراه فلش

3396 جلد از متون اصلی و پژوهشی تاریخی

متن 1425 عنوان کتاب در 3396 جلد (مشتمل بر 49 رساله) از متون اصلی و پژوهشی تاریخی و علوم مرتبط به آن به همراه تاریخنامه، تبارنامه

180,000 تومان