اصول و مبانی نظری طب سنتی

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده: جرجانی، اسماعیل بن حسن - مصحح: مصطفوی، جلال

تعداد صفحات : 24، 115ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | پزشکی سنتی - متون قدیمی تا قرن 14 | دارو شناسی - متون قدیمی تا قرن 14 |

کتاب "اصول و مبانی نظری طب سنتی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

180,000 تومان