إرشاد الزراعة

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده: ابو نصری هروی، قاسم بن یوسف - گردآورنده: مشیری، محمد

تعداد صفحات : شش، [327]ص.

موضوعات مرتبط : باغبانی - ایران - متون قدیمی تا قرن 14 | نثر فارسی - قرن 10ق. | کشاورزی - ایران - متون قدیمی تا قرن 14 |

کتاب "إرشاد الزراعة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

60,000 Toman