الجمل في النحو

زبان : عربی

ناشر : استقلال

سایر نویسندگان : نويسنده: خلیل بن احمد - محقق: قباوه، فخرالدین

تعداد صفحات : 376ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - نحو

کتاب "الجمل في النحو" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 Toman