الأضداد

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العصرية | المکتبة العصرية

سایر نویسندگان : محقق: ابراهیم، محمد ابوالفضل - نويسنده: ابن انباری، محمد بن قاسم

تعداد صفحات : 312ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - مترادفها و متضادها | زبان عربی - واژه نامه‎ها

کتاب "الأضداد" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

قاموس النور 3

فرهنگ واژگان عربی و فارسی

متن 141 عنوان کتاب در 382 جلد از منابع مهم لغوی عربی و فارسی و ...

90,000 تومان