‏الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة)

زبان :

ناشر : آستان قدس رضوی. بنياد پژوهشهای اسلامى | مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. مرکز همایش های علمی و پژوهش های آزاد

سایر نویسندگان : محقق: جمعی از محققین - سایر: درایتی، محمدحسین - نويسنده: سید مرتضی، علی بن حسین -

تعداد صفحات : 436ص.

موضوعات مرتبط : قرآن - اعجاز | قرآن - علوم قرآنی

کتاب "‏الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌ الهدی

سید مرتضی علم الهدی؛ مجموعه آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌ الهدی

متن 26 عنوان کتاب در 50 جلد از آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌الهدی به همراه کتب مرتبط با آثار ایشان، به زبان‌های عربی و فارسی، در موضوعاتی چون: فقه، اصول فقه، کلام شیعه و

54,000 تومان