الملخص في أصول الدین

زبان :

ناشر : آستان قدس رضوی. بنياد پژوهشهای اسلامى | مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. مرکز همایش های علمی و پژوهش های آزاد

سایر نویسندگان : سایر: جمعی از محققین - سایر: درایتی، محمدحسین - نويسنده: سید مرتضی، علی بن حسین -

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : توحید | خدا - صفات | شیعه امامیه - عقاید |

کتاب "الملخص في أصول الدین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌ الهدی

سید مرتضی علم الهدی؛ مجموعه آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌ الهدی

متن 26 عنوان کتاب در 50 جلد از آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌الهدی به همراه کتب مرتبط با آثار ایشان، به زبان‌های عربی و فارسی، در موضوعاتی چون: فقه، اصول فقه، کلام شیعه و

54,000 تومان