A brief introduction مسعای قلم

از جمله شاخص های توسعه یافتگی جوامع، رشد دانش اطلاع رسانی و خدمات مرجع در میان پژوهشگران آن جامعه است. خدمات مرجع دامنه وسیعی از قبیل دائره المعارف، دانشنامه، کتاب‌شناسی، نسخه شناسی، فرهنگ‌نامه، راهنما و اطلس دارد. مأخذشناسی به عنوان یکی از مناسب‌ترین مراجع در گردآوری، تنظیم و اشاعه منابع مکتوب در حوزه موضوعی خاص، جایگاه و ارزش ویژه ای در عرضه خدمات علمی دارد. در اهمیت کتاب‌شناسی، همین بس که بدون وجود آن هیچ تحقیق و پژوهشی به طور کامل به سامان نمی رسد؛ زیرا کتاب‌شناسی، اطلاعات لازم جهت پیشبرد یک پژوهش را در اختیار محقق قرار می دهد. وجود کتاب‌شناسی در هر موضوعی، از هدر رفتن وقت پژوهشگران آن رشته در جستجوی منابع جلوگیری می کند. همچنین نمایی از وضعیت علمی آن موضوع را نشان می دهد. حج و زیارت ، دامنه عریض و طویل و جنبه های بسیار دارد؛ این موضوع با همه پهناوری آن، موضوع این مأخذشناسی است.

Software content

 • کتاب های منتشر شده در موضوع حج و زیارت از سال 1357 تا 1389 موضوع این مأخذشناسی است.
Number of books
1 Book Title
 • فارسی: 1
Number of disks 1 DVD
Disk type CD
Date of manufacture
Has a network version @Ph.Yes
Id 8-02202-020886
Required storage space
OS ویندوز
Producer خدمات فرهنگی مرکز نور
Type of software معجم لفظی
UI Language فارسی
App version 1.00
Software Size
Version description
features
 • متن و ترجمه قرآن کریم با امکان جستجو در متن قرآن از طریق ریشه ها و واژگان
 • امکان مقایسه دو متن مختلف از یک یا دو کتاب با یکدیگر
 • محدود کردن دامنه پژوهش و جستجو در کتاب های برنامه با استفاده از امکان دامنه
 • قابلیت جستجوهای متنوع و پیشرفته در متن و فهرست کتب از طریق کلمه و ترکیب واژه ها
 • جستجو در عناوین ابواب کتب از طریق فهرست گزینشی
 • دسترسی به واژه مورد نظر در متن کتاب جاری به وسیله جستجوی فعال
 • امکان استفاده از متن کامل لغت نامه عربی و فارسی با قابلیت جستجو از طریق ر یشه و مشتق
 • دسترسی به قابلیت های پژوهش مانند: نمایه زنی، حاشیه نویسی، رنگی کردن، علامت گذاری، ارتباط واژگان متون با لغت نامه های برنامه
 • امکان انتقال مستقیم متن انتخابی به محیط Word و یادداشت و ذخیره متن در فرمت های مختلف همچون زرنگار
Tags فرهنگ لغات-فرهنگ لغت-کتاب-کتابخانه-کتاب‌شناسی -اهل بیت-حضرت محمد-لغتنامه-حج-حج و زیارت-عمره-عمره مفرده- تمتع-صفا-مروه-سعی صفا و مروه-آداب حج-آداب زیارت-احکام حج-خسی در میقات-کتاب حج-کعبه-بیت الله الحرام-نرم افزار-نرم افزار علوم اسلامی-نرم افزار پژوهشی-نرم افزار نور-نرم افزار آموزشی-دانلود نرم افزار-دانلود کتاب-حدیث

Book list

کتابشناسی حج و زیارت
نويسنده: نصر اصفهانی، اباذر
Language : فارسی
Publisher : [بی نا]
Share your thoughts with other customers