الزيج الصابي في حساب النجوم و فلک البروج و مواضع الکواکب و غیرها

زبان : عربی

ناشر : دار و مکتبة بيبليون

سایر نویسندگان : نويسنده: بتانی، محمد بن جابر - محقق: نالینو، کارلو آلفونسو

تعداد صفحات : [280]ص.

موضوعات مرتبط : نجوم - تاریخ | نجوم - جدولها و نمودارها | نجوم اسلامی |

کتاب "الزيج الصابي في حساب النجوم و فلک البروج و مواضع الکواکب و غیرها" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 3 (تاریخ اجتماعی)

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن 385 عنوان کتاب در موضوع تاریخِ اجتماعی مسلمانان به زبان عربی و فارسی در زمینه: ادبیات، کشکول، امالی، آداب و رسوم، آیین حکمرانی و ...

27,000 تومان

نجوم در اسلام و ایران

هیئت، قبله‌ یابی، نجوم در قرآن، آلات رصدی، گاه‌ شماری، استهلال، جداول نجومی و ...

50 عنوان كتاب و رساله چاپی و خطّی در 57 جلد به زبان فارسی و عربی، در موضوعاتی همچون: هیئت، قبله‌ یابی، نجوم در قرآن، آلات رصدی و ...

27,000 تومان

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تولید نسخه جدید