أربع رسائل كلامیة

زبان : عربی

ناشر : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب‌ الإع‍لام‌ الإس‍لامي‌‌)

سایر نویسندگان : محقق: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی - نويسنده: شهید اول، محمد بن مکی - نويسنده: شهید اول، محمد بن مکی - --: شهید اول، محمد بن مکی - نويسنده: نباطی عاملی، علی بن محمد - شارح: نباطی عاملی، علی بن محمد

تعداد صفحات : 328ص.

موضوعات مرتبط : شهید اول، محمد بن مکی، 734 - 786ق. الباقیات الصالحات - نقد و تفسیر | شهید اول، محمد بن مکی، 734 - 786ق. المقاله التکلیفیه - نقد و تفسیر | کلام شیعه امامیه - قرن 8ق. |

کتاب "أربع رسائل كلامیة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه کلام اسلامی 1.2

کتابخانه ای با بیش از 1000 جلد از آثار کلامی

متن کامل 660 عنوان کتاب، افزون بر 1000 جلد از آثار کلامی، طیّ موضوعات و مباحث: کلام عام، الهیات، نبوت، امامت، اهل البیت (علیهم السلام)، معاد، تاریخ کلام، روایات کلامی و ...

تولید نسخه جدید