أبو حیان و تفسیره البحر المحیط

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الرشد ناشرون

سایر نویسندگان : نويسنده: ابوحیان، محمد بن یوسف - نويسنده: بدر، بدر

تعداد صفحات : 126ص.

موضوعات مرتبط : ابو حیان، محمد بن یوسف، 654 - 745ق. - نقد و تفسیر | ابو حیان، محمد بن یوسف، 654 - 745ق. البحر المحیط فی التفسیر - نقد و تفسیر | تفاسیر ادبی | تفاسیر اهل سنت - قرن 8ق.

کتاب "أبو حیان و تفسیره البحر المحیط" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه علوم قرآن (مشکاة الأنوار 2)

متن 681 عنوان کتاب در 903 جلد از منابع مهم در زمينه علوم قرآن، به زبان: عربی، فارسی و انگلیسی

متن 681 عنوان کتاب در 903 جلد از منابع مهم در زمينه علوم قرآن، به زبان: عربی، فارسی و انگلیسی

36,000 تومان

مشکات الانوار

نخستین کتابخانه جامع علوم قرآنی

502 عنوان كتاب در حدود ۶۰۰ جلد از منابع مهم فارسی و عربی علوم قرآنی، استخراج شرح حال تفسیری ۳۱۶۷ تن از مفسران در قالب ۳۵ نمایه از ۲۷ منبع و ...

تولید نسخه جدید