آثار الباقیه

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده: ابو ریحان بیرونی، محمد بن احمد - مترجم: دانا سرشت، اکبر

تعداد صفحات : سی و دو، د، 611ص.

موضوعات مرتبط : ایران - آداب و رسوم و زندگی اجتماعی | جشن‏ها | سال شمار | گاه شماری | گاه نامه‎ها |

کتاب "آثار الباقیه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تولید نسخه جدید