احوال و آثار میر سید علی همدانی [با شش رساله از وی]

زبان : فارسی

ناشر : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

سایر نویسندگان : نويسنده: ریاض، محمد - ويرايشگر: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تعداد صفحات : [565]ص.

موضوعات مرتبط : ذهبیه | شعر فارسی - قرن 8ق. | عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 | فتوت - متون قدیمی تا قرن 14 | نثر فارسی - قرن 8ق. | همدانی، علی بن شهاب الدین، 714 - 786ق. - سرگذشت نامه و کتاب شناسی

کتاب "احوال و آثار میر سید علی همدانی [با شش رساله از وی]" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

54,000 تومان