إبداع الکتابة و کتابة الإبداع (عین علی العینیة .. شرح معاصر لعینیة الإمام الصوفي عبدالكریم الجیلي)

زبان : عربی

ناشر : دار البراق

سایر نویسندگان : نويسنده: حکیم، سعاد

تعداد صفحات : 357ص.

موضوعات مرتبط : جیلانی، عبد الکریم بن ابراهیم، 767 - 832؟ق. النوادر العینیه فی البوادر الغیبیه - نقد و تفسیر | شعر عربی - قرن 9ق - تاریخ و نقد | شعر عرفانی عربی - قرن 9ق. - تاریخ و نقد | عرفان - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "إبداع الکتابة و کتابة الإبداع (عین علی العینیة .. شرح معاصر لعینیة الإمام الصوفي عبدالكریم الجیلي)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

54,000 تومان