■■■ انقاذ البشر من الجبر و القدر (این اتوماسیون حذف و به عنوان رساله اول در اتوماسیون 1779 ادغام گردید)

زبان : عربی

ناشر : مرکز نشر دانشگاهی

سایر نویسندگان : مترجم: تدین، مهدی - مصحح: خلیفات، سحبان - نويسنده: عامری، محمد بن یوسف -

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "■■■ انقاذ البشر من الجبر و القدر (این اتوماسیون حذف و به عنوان رساله اول در اتوماسیون 1779 ادغام گردید)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه کلام اسلامی 1.2

کتابخانه ای با بیش از 1000 جلد از آثار کلامی

متن کامل 660 عنوان کتاب، افزون بر 1000 جلد از آثار کلامی، طیّ موضوعات و مباحث: کلام عام، الهیات، نبوت، امامت، اهل البیت (علیهم السلام)، معاد، تاریخ کلام، روایات کلامی و ...

تولید نسخه جدید