اسناد تاریخی خاندان غفاری

زبان : فارسی

ناشر : بنياد موقوفات دکتر محمود افشار

سایر نویسندگان : گردآورنده: اصفهانیان، کریم - گردآورنده: افشار، ایرج - گردآورنده: عمران، علی - گردآورنده: غفاری، بهرام

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - قرن 13ق. - اسناد و مدارک | غفاری (خاندان) - تاریخ - اسناد و مدارک

کتاب "اسناد تاریخی خاندان غفاری" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

تولید نسخه جدید