ایترپرسیکوم «گزارش سفارتی به دربار شاه عباس اول»

زبان : فارسی

ناشر : بنياد فرهنگ ايران

سایر نویسندگان : مترجم: تفضلی، محمود - نويسنده: تکتاندرفون‌ در یابل‌، گئورگ‌

تعداد صفحات : 122ص.

موضوعات مرتبط : ایران - سیر و سیاحت - قرن 11ق. | روسیه - سیر و سیاحت - قرن 17ق. | عباس صفوی اول، شاه ایران، 978 - 1038ق. - اسناد و مدارک |

کتاب "ایترپرسیکوم «گزارش سفارتی به دربار شاه عباس اول»" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی 2

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

36,000 تومان

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

تولید نسخه جدید