المآثر السلطانیة (تاریخ إیران و حروبها مع روسیا) «في نهایة القرن الثامن عشر و بدایة القرن التاسع عشر المیلادیین»

زبان : عربی

ناشر : المجلس الأعلی للثقافة

سایر نویسندگان : مترجم: ابو زید، محمد سید - مصحح: حجاب، عبد الحفیظ یعقوب - مقدمه نويس: حجاب، عبد الحفیظ یعقوب - نويسنده: مفتون دنبلی، عبد الرزاق بن نجف قلی

تعداد صفحات : 431ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق. - جنگ با روسیه، 1218 - 1228ق. | ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق. - سال شمار | فتح علی قاجار، شاه ایران، 1185 - 1250ق. |

کتاب "المآثر السلطانیة (تاریخ إیران و حروبها مع روسیا) «في نهایة القرن الثامن عشر و بدایة القرن التاسع عشر المیلادیین»" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی 2

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

36,000 تومان

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

تولید نسخه جدید