إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر و الرابع

زبان : عربی

ناشر : دار الغرب الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن سوده، عبد السلام بن عبد القادر - محقق: حجی، محمد

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : اسلام -- سرگذشت نامه | مجتهدان و علما - سرگذشت نامه | مراکش - سرگذشت نامه | مغرب - سرگذشت نامه

کتاب "إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر و الرابع" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

45,000 تومان

جامع منابع تاریخ (نور السیره 3)

3396 جلد از متون اصلی و پژوهشی تاریخی

متن 1425 عنوان کتاب در 3396 جلد (مشتمل بر 49 رساله) از متون اصلی و پژوهشی تاریخی و علوم مرتبط به آن به همراه تاریخنامه، تبارنامه

90,000 تومان

جامع منابع تاریخ (نور السیره 3) به همراه فلش

3396 جلد از متون اصلی و پژوهشی تاریخی

متن 1425 عنوان کتاب در 3396 جلد (مشتمل بر 49 رساله) از متون اصلی و پژوهشی تاریخی و علوم مرتبط به آن به همراه تاریخنامه، تبارنامه

180,000 تومان