اردبیل در گذرگاه تاریخ

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد اردبیل

سایر نویسندگان : نويسنده: صفری، بابا

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : اردبیل - اوضاع اجتماعی | اردبیل - تاریخ

کتاب "اردبیل در گذرگاه تاریخ" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

27,000 تومان

تاریخ ایران اسلامی 2

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

54,000 تومان