‏الأطباء القوصونیون

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : مقدمه نويس: اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده: فوزی عامر، هناء

تعداد صفحات : 414ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | پزشکی سنتی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "‏الأطباء القوصونیون" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

60,000 تومان