14 [چهارده] مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده: ارسطو - مقدمه نويس: اصفهانی، محمدمهدی - محقق: سالم، محمد سلیم -

تعداد صفحات : [203]ص.

موضوعات مرتبط : جانور شناسی | حیوانها - عادات و رفتار

کتاب "14 [چهارده] مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

180,000 تومان