الأبدال

زبان : عربی، انگلیسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : مقدمه نويس: اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده: رازی، محمد بن زکریا‏ - مترجم: شورای مرکزی تحقیقات طب یونانی -

تعداد صفحات : 96ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی سنتی

کتاب "الأبدال" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

60,000 تومان