■■■ لباب المحصل فی اصول الدین (این اتوماسیون حذف و به عنوان رساله دوم با اتوماسیون 3364 ادغام گردید)

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد - محقق: مزیدی، احمد فرید

تعداد صفحات : 408ص.

موضوعات مرتبط : اهل حق - متون قدیمی تا قرن 14 | خدا - صفات - متون قدیمی تا قرن 14 | کلام اشعری - قرن 6ق. |

کتاب "■■■ لباب المحصل فی اصول الدین (این اتوماسیون حذف و به عنوان رساله دوم با اتوماسیون 3364 ادغام گردید)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه کلام اسلامی 1.2

کتابخانه ای با بیش از 1000 جلد از آثار کلامی

متن کامل 660 عنوان کتاب، افزون بر 1000 جلد از آثار کلامی، طیّ موضوعات و مباحث: کلام عام، الهیات، نبوت، امامت، اهل البیت (علیهم السلام)، معاد، تاریخ کلام، روایات کلامی و ...

تولید نسخه جدید