شرح فصوص الحکم

زبان : عربی

ناشر : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب‌ الإع‍لام‌ الإس‍لامي‌‌)

سایر نویسندگان : مصحح: آشتیانی، جلال الدین - نويسنده: ابن عر‌بی، محمد بن علی - شارح: جندی، مویدالدین محمود -

تعداد صفحات : 975ص.

موضوعات مرتبط : ابن عربی، محمد بن علی، 560 - 638ق. فصوص الحکم - نقد و تفسیر | تصوف - متون قدیمی تا قرن 14 | عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 |

کتاب "شرح فصوص الحکم" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

36,000 تومان