شرح فصوص الحکم (پارسا)

زبان : فارسی، عربی

ناشر : مرکز نشر دانشگاهی

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن عر‌بی، محمد بن علی - شارح: پارسا، محمد بن محمد - مصحح: مسگرنژاد، جلیل -

تعداد صفحات : [شصت و سه]، 684ص.

موضوعات مرتبط : ابن عربی، محمد بن علی، 560 - 638ق. فصوص الحکم - نقد و تفسیر | تصوف - متون قدیمی تا قرن 14 | عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 |

کتاب "شرح فصوص الحکم (پارسا)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار محیی‌الدین ابن عربی

متن کامل 110 عنوان کتاب در 144 جلد به همراه 129 رساله

متن کامل 110 عنوان کتاب در 144 جلد به همراه 129 رساله (در مجموع، 239 کتاب و رساله)‌ از آثار ابن‌عربی و آثار مرتبط با ایشان

36,000 تومان