الأبنیة عن حقائق الأدویة

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه تهران

سایر نویسندگان : مصحح: بهمنیار، احمد - به کوشش: محبوبی اردکانی، حسین - نويسنده: هروی، موفق بن علی -

تعداد صفحات : 29، 446ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | پزشکی ایرانی | دارو شناسی - متون قدیمی تا قرن 14 | مفردات پزشکی | نثر فارسی - قرن 5ق. |

کتاب "الأبنیة عن حقائق الأدویة " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

60,000 تومان