الحبل المتین في إحکام أحکام الدین

زبان : عربی

ناشر : آستان قدس رضوی. بنياد پژوهشهای اسلامى

سایر نویسندگان : نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین - محقق: موسوی حسینی، بلاسم

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : فقه جعفری - قرن 11ق.

کتاب "الحبل المتین في إحکام أحکام الدین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار شیخ بهایی قدس سره 2

۳۷ عنوان كتاب در ۴۵ جلد از آثار شيخ بهايي(قدّس سرّه)

این برنامه مشتمل بر متن آثار شیخ بهایی(رحمه الله) و دیگر کتب مرتبط با ایشان به زبان عربی و فارسی است که به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید شده است.

54,000 تومان