أخبار الوافدين من الرجال من أهل البصرة و الکوفة علی معاوية بن أبي سفيان

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة الرسالة

سایر نویسندگان : محقق: شهابی، سکینه - نويسنده: ضبی، عباس بن بکار

تعداد صفحات : 56ص.

موضوعات مرتبط : معاویه بن ابی سفیان، خلیفه اموی، 20 قبل از هجرت - 60ق.

کتاب "أخبار الوافدين من الرجال من أهل البصرة و الکوفة علی معاوية بن أبي سفيان" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

45,000 تومان

جامع منابع تاریخ (نور السیره 3)

3396 جلد از متون اصلی و پژوهشی تاریخی

متن 1425 عنوان کتاب در 3396 جلد (مشتمل بر 49 رساله) از متون اصلی و پژوهشی تاریخی و علوم مرتبط به آن به همراه تاریخنامه، تبارنامه

90,000 تومان

جامع منابع تاریخ (نور السیره 3) به همراه فلش

3396 جلد از متون اصلی و پژوهشی تاریخی

متن 1425 عنوان کتاب در 3396 جلد (مشتمل بر 49 رساله) از متون اصلی و پژوهشی تاریخی و علوم مرتبط به آن به همراه تاریخنامه، تبارنامه

180,000 تومان