الحدائق الندیة في شرح الفوائد الصمدیة

زبان : عربی

ناشر : ذوی القربی

سایر نویسندگان : مصحح: سجادی، ابوالفضل - نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین - نويسنده: مدنی، علیخان بن احمد -

تعداد صفحات : 954ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - نحو | شیخ بهایی، محمد بن حسین، 953 - 1031ق. الصمدیه فی النحو - نقد و تفسیر

کتاب "الحدائق الندیة في شرح الفوائد الصمدیة" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 تومان

کتابخانه دروس حوزوی

۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی

متن کامل ۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی، به زبان عربی و فارسی، مشتمل بر موضوعات: ادبیات عربی، فقه، اصول ففه، فلسفه، منطق و ...

45,000 تومان