الأشباه و النظائر في النحو

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية

سایر نویسندگان : نويسنده: سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌‌بکر - محشی: شیخ، غرید

تعداد صفحات : 4ج. در دو مجلد

موضوعات مرتبط : زبان عربی - صرف و نحو

کتاب "الأشباه و النظائر في النحو" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

36,000 تومان