أصول النحو عند السیوطي بین النظریة و التطبیق

زبان : عربی

ناشر : الهیئة المصریة العامة للکتاب

سایر نویسندگان : نويسنده: ابو غربیه، عصام عید فهمی

تعداد صفحات : 604ص.

موضوعات مرتبط : زبان شناسان عرب | زبان عربی - تاریخ | سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، 849 - 911ق. - نقد و تفسیر |

کتاب "أصول النحو عند السیوطي بین النظریة و التطبیق" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تولید نسخه جدید

کتابخانه قواعد ادبیات عربی 2

ارائه متن کامل 536 عنوان کتاب در 849 جلد به زبان عربی و فارسی،

شامل موضوعات: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، املاء و کتابت، عروض و قافیه

90,000 تومان