المدارس النحویة

زبان : عربی

ناشر : دار المعارف

سایر نویسندگان : نويسنده: ضیف، شوقی

تعداد صفحات : 375ص.

موضوعات مرتبط : زبان شناسان عرب - تاریخ | زبان عربی - نحو

کتاب "المدارس النحویة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 تومان