أقرباذین القلانسي

زبان : عربی

ناشر : معهد التراث العلمي العربي. منشورات جامعة حلب

سایر نویسندگان : محقق: بابا، محمد زهیر - نويسنده: قلانسی سمرقندی، محمد بن بهرام

تعداد صفحات : 341ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | گیاهان دارویی - دایره المعارف‏ها - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "أقرباذین القلانسي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

60,000 تومان