الأدویة المفردة في کتاب «القانون في الطب» لابن سینا

زبان : عربی

ناشر : دار الأندلس

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن سینا، حسین بن عبد الله - محقق: اعسم، عبد الامیر

تعداد صفحات : 214ص.

موضوعات مرتبط : ابن سینا، حسین بن عبد الله، 370 - 428ق. القانون فی الطب - فهرست‏ها | پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | دارو شناسی - متون قدیمی تا قرن 14 |

کتاب "الأدویة المفردة في کتاب «القانون في الطب» لابن سینا" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

60,000 تومان