حافظ برخیز

زبان : فارسی

ناشر : سنايی

سایر نویسندگان : نويسنده: حافظ، شمس‌‌الدین محمد - شارح: معینی کرمانشاهی، رحیم

تعداد صفحات : [401]ص.

موضوعات مرتبط : حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. - نقد و تفسیر | شعر فارسی - قرن 8ق.

کتاب "حافظ برخیز" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

72,000 تومان