حافظ شناسی

زبان : فارسی

ناشر : پاژنگ

سایر نویسندگان : نويسنده: بامداد، محمد علی - به کوشش: بامداد، محمود

تعداد صفحات : 232ص.

موضوعات مرتبط : حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. - نقد و تفسیر | شعر فارسی - قرن 8ق. - تاریخ و نقد

کتاب "حافظ شناسی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

72,000 تومان